کمپرسور اسکرال

نمایشall 7 محصول

 • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری HFT

  توان سرمایشی از 31 تا 440 کیلو وات وتوان گرمایشی از 34 تا 442 کیلو وات

  با پمپ حرارتی برگشت پذیر

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور صفحه ای

  سیکل تبرید بصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری CFT

  توان سرمایشی از 31 تا 440 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور صفحه ای

  سیکل تبریدبصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR-CB

  چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR_CB
  برای استفاده از بیوگاز
  توان سرمایشی از 6.4 تا 319 کیلو وات
  با مبرد R410a
  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری) (RV,RC)
  دارای اواپراتور صفحه ای (brased)
  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری CSE

  توان سرمایشی از 30 تا 377 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن سانتریفیوژ

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور کوآکسیال/پوسته لوله ای

  سیکل تبرید بصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR

  توان سرمایشی از 1.6 تا 440 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای اواپراتور کوآکسیال/ صفحه ای

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ESE

  توان سرمایشی از 1.3 تا 4.6 کیلو وات

  با مبرد R407c

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای اواپراتور کوآکسیال • چیلر ماجولار اسکرال هوا خنک یکپارچه سری SBS

  توان سرمایشی از 237 تا 1012 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال(محوری)

  دارای 4 تا 6 کمپرسور

  دارای اواپراتور پوسته لوله ای

  سیکل تبرید دو مداره

  با کنترل ظرفیت استپ