هیتما

نمایش1–9 از 20 محصول

 • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری HFT

  توان سرمایشی از 31 تا 440 کیلو وات وتوان گرمایشی از 34 تا 442 کیلو وات

  با پمپ حرارتی برگشت پذیر

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور صفحه ای

  سیکل تبرید بصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرو سری ECWH

  5 از 5

  توان سرمایشی از 259 تا 1499 کیلو وات
  با مبرد R134aسازگار با محیط زیست
  کندانسور از نوع پوسته و لوله
  دارای 2 کمپرسور
  دارای اواپراتور پوسته لوله ای
  سیکل تبرید بصورت دو مداره
  کنترل ظرفیت بصورت استپ (0-25-50-75-100-75-50-0)

 • چیلر هواخنک با کمپرسور سانتریفیوژ سری AHA

  توان سرمایشی از 245 تا 1140 کیلو وات

  با مبرد R134a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال(محوری) EC

  دارای 1 تا 2 کمپرسور

  با کمپرسورهای بدون روغنTurbocor

  اواپراتور از نوع مستغرق(FLOODED)

  سیکل تبرید بصورت تک مدار و دو مدار

   

 • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری CFT

  توان سرمایشی از 31 تا 440 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور صفحه ای

  سیکل تبریدبصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR-CB

  چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR_CB
  برای استفاده از بیوگاز
  توان سرمایشی از 6.4 تا 319 کیلو وات
  با مبرد R410a
  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری) (RV,RC)
  دارای اواپراتور صفحه ای (brased)
  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال سری SWC

  توان سرمایشی از 5/5 تا 504 کیلو وات

  با مبرد R410a

  کندانسور از نوع صفحه ای / پوسته لوله ای

  دارای 1تا 6 کمپرسور

  دارای اواپراتور کوآکسیال / پوسته لوله ای

  سیکل تبرید بصورت تک مدار ودو مدار

  کنترل ظرفیت بصورت استپ

   

 • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری CSE

  توان سرمایشی از 30 تا 377 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن سانتریفیوژ

  دارای 1تا 4 کمپرسور

  دارای اواپراتور کوآکسیال/پوسته لوله ای

  سیکل تبرید بصورت تک مدار و دو مدار

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ENR

  توان سرمایشی از 1.6 تا 440 کیلو وات

  با مبرد R410a

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای اواپراتور کوآکسیال/ صفحه ای

  با کنترل ظرفیت استپ • چیلر اسکرال هوا خنک یکپارچه سری ESE

  توان سرمایشی از 1.3 تا 4.6 کیلو وات

  با مبرد R407c

  دارای کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی و فن آکسیال (محوری)

  دارای اواپراتور کوآکسیال1 2 3