جیوکو سولوشن

untitled

شرکت جیوکو سولوشنز Solutions Gioco در اصل ایده یک مهندس ایتالیایی به نام گوستاوو جیوکو بود که با هدف توسعه محصولات مربوط به حوزه انرژی های جایگزین در سطوح صنعتی و گسترش قابلیت خود در سیستم های یکپارچه در سال 2012 تاسیس شده است.