چشم انداز و مأموریت

به منظور برقراری و پیشبرد توسعه صنعت و اصلاح فرهنگ کار در سطح کشور عزیزمان، مدیران ارشد این شرکت تعهد خود را به اصول زیر بیان می‌دارند:

  1. ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت از طریق به کارگیری فن آوری های روز در حوزه های کاری، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی منابع انسانی.
  2. افزایش بهره وری با ارزیابی توانایی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی گزینش‌شده و اعمال راهکارهای برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقای توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار و سازندگی.
  3. تعهد به افزایش روز افزون کیفیت کالاهای تولیدی و تامین شده در پروژه ها.
  4. استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و باکیفیت پروژه‌ها.
  5. ایجاد زیرساخت‌ها و محیط کار مناسب برای انجام بهینه پروژه‌ها با توجه به شرایط مختلف محیطی و قراردادی.
  6. توسعه حضور شرکت در پروژه‌های مختلف با استفاده از روش‌های مشارکتی، متشکل از شریکان داخلی و خارجی و توسعه اشتغال زایی.
  7. دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه و ایجاد سیستم‌های ارزیابی رضایتمندی کارفرما.

برندها

ARSHBONYAN-KTK
ARSHBONYAN-KLS
ARSHBONYAN-ABT